Breena

21 tekstów – auto­rem jest Breena.

przed chwilą roz­lałam tusz... przy­pad­kiem za­lałam nim kar­tkę ze swo­jego życia... jed­na mniej. jeszcze kil­ka tysięcy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2014, 19:24

po­myśl cze­go chcesz za­nim zro­bisz niepot­rzebną nadzieję 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 kwietnia 2014, 17:10

cho­ler­ne życie wszys­tko spieprzy! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 kwietnia 2014, 21:46

może le­piej będzie jak już nic nie będzie 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 kwietnia 2014, 20:36

i nie widzę Cię i nie słyszę... nie poz­naję sa­mej siebie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2014, 19:44

...choć cza­sem słów mi brak 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 kwietnia 2014, 20:15

budzisz we mnie trwogę
jed­nak op­rzeć Ci się nie mogę 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 kwietnia 2014, 21:51

złap mnie za rękę i wyp­ro­wadź stąd. po­wiedz że to tyl­ko zły sen. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 kwietnia 2014, 19:11

jeszcze raz wznieść się wśród chmur naz­wa­na Aniołem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2014, 18:14

Ko­lej­na bez­senna noc. Siedzę i piszę. Myślę. Trochę płaczę. Tak bar­dzo tęsknię... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 kwietnia 2014, 18:38
Zeszyty
  • ever – by iść nie myśleć przez życie wciąż w dal

  • po prostu... – ni­by nic a jed­nak pot­rze­buję te­go

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Breena

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 czerwca 2014, 23:25Zadyma M sko­men­to­wał tek­st przed chwilą roz­lałam tusz... [...] 

24 czerwca 2014, 19:24Breena do­dał no­wy tek­st przed chwilą roz­lałam tusz... [...]